Glory to God Tin sign

Glory to God Tin sign

Regular price $8.00 $4.00 Sale

Farmhouse style tin sign.  8x3".  metal hanger.  Reg $8.